OSI Modeline Genel Bakış OSI Modeli Nedir?

Bugünkü yazımda OSI Modeli  ve katmanlarından bahsedeceğim.

OSI Modeli nedir?

OSI Modeli (Open System Interconnect), tüm iletişim sistemleri için açık bir standarttır. Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO), OSI modelini 1984 yılında tanıttı. OSI modelinin yedi katmanı vardır:

Physical Layer
Data Link Layer
Network Layer
Transport Layer
Session Layer
Presentation Layer
Application Layer

OSI Modeli Şeması

Physical Layer

Bir cihaz ile bakır kablo veya fiber optik kablo gibi bir iletim ortamı arasındaki ilişkiyi tanımlar. Fiziksel katman, voltaj ve bitlerin korunmasından sorumludur. Fiziksel katman, kablo özellikleri, hub‘lar, repeaters, network adapters, ana veri yolu bağdaştırıcıları ve daha fazlası ile çalışır.

Physical Layer aşağıdaki işlevleri ve hizmetleri gerçekleştirir:

 • İletişim cihazları arasındaki bağlantıyı kurar ve sonlandırır.
 • İletişim kaynaklarının birden fazla kullanıcı arasında etkin bir şekilde paylaşıldığı sürece katılır. Örneğin, içerik çözünürlüğü ve akış kontrolü.
 • Bit biçiminde veri göndermek ve almaktan sorumludur.

Physical Layer kullanılan protokol:

 • DSL (Digital Subscriber Line)
 • ISDN (Integrated Services Digital Network)
 • Firewire

Data Link Layer

Data Link Layer, veri paketlerini bitlere kodlar ve çözer. Physical Layer ile ağ katmanı arasında çalışır. Physical Layer daki hataların ele alınmasından, akış kontrolünden ve senkronizasyondan sorumludur. Data Link Layer, verileri çerçevelere ayırır ve çerçeveler üzerinde çalışır.

 • Media Access Control (MAC) layer
 • Logical Link Control (LLC) layer

Media Access Control (MAC) layer

Media Access Control (MAC) alt katmanı, ağdaki bir bilgisayarın verilere nasıl erişeceğini ve bunları başka bir bilgisayara veya ağa gönderme iznini nasıl elde edeceğini kontrol eder.

Logical Link Control (LLC) layer

Hata kontrolü, akış kontrolü ve senkronizasyon, Logical Link Control (LLC) alt katmanının sorumluluklarıdır.

 • ARP (Address Resolution Protocol)
 • SLIP (Serial Line Internet Protocol)
 • PPP (Point to Point Protocol)

Network Layer

Network Layer, sanal devreler olarak bilinen mantıksal yollar oluşturur. Network Layer, verileri bir düğümden diğerine aktarmak için bu mantıksal yolları kullanır.

Network Layer ana görevleri şunlardır:

 • Routing
 • Forwarding
 • Addressing
 • Internet working 
 • Error handling 
 • Congestion control
 • Packet sequencing 

Network Layer kullanılan protokol:

 • IP (Internet Protocol)
 • ICMP (Internet Control Message Protocol)

Transport Layer

Transport Layer, uç sistemler veya ana bilgisayarlar arasında veri aktarımından sorumludur. Verileri segmentler şeklinde böler.

Transport Layer kullanılan protokol:

 • TCP (Transmission Control Protocol)
 • UDP (User Datagram Protocol)

Session Layer

Session Layer, uygulamalar arasındaki bağlantıları (yerel ve uzak bağlantılar) yönetmek, kurmak ve sonlandırmaktan sorumludur.

Session Layer aşağıdaki işlevleri sağlar:

 • Full-duplex
 • Half-duplex
 • Simplex operation
 • Establishes check ponting
 • Adjournment
 • Termination 
 • Restart procedures

Session Layer kullanılan protokol::

 • NetBIOS (Network Basic Input/Output System)
 • SAP (Session Announcement Protocol)

Presentation Layer

Presentation Layer makineye bağlı verilerin makineden bağımsız verilere dönüştürülmesinden sorumludur. Ağ üzerinde şifreli veri gönderir. Presentation Layer, söz dizimi katmanı olarak da bilinir.

Presentation Layer kullanılan protokol:

 • MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)
 • SSL (Secure Socket Layer)

Application Layer

Application Layer, uygulama kullanıcısına arayüzü sağlamaktan sorumludur.

Application Layer kullanılan protokol:

 • HTTP (HyperText Transfer Protocol)
 • FTP (File Transfer Protocol)
 • Telnet (Telecommunication Network)
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 • IMAP (Internet Mail Transfer Protocol)
 • POP (Post Office Protocol)

Bugün OSI (Open System Interconnect) modelinden ve bu katmanlarda kullanılan protokollerden bahsettik. Umarım bu makaleyi beğenirsiniz.

Meslek hayatım boyunca edindiğim bilgileri elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım, bunun yanında güncel gelişmeler, Online eğitimler ve Pratik bilgileri vermeye devam edeceğim.
Cem BARUT

1 thoughts on “OSI Modeline Genel Bakış OSI Modeli Nedir?”

Bir Cevap Yazın