N95 Filtreli Yüz Maskesi Respiratörü Dekontaminasyon ve Yeniden Kullanımı için Ultraviyole Antiseptik Işınlama (UVGI) Süreci

N95 Filtreli Yüz Maskesi Respiratörü Dekontaminasyon ve Yeniden Kullanımı için Ultraviyole Antiseptik Işınlama (UVGI) Süreci

COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 salgını dünya çapında sağlık sistemini ciddi şekilde sıkıntıya soktu ve N95 filtreli yüz maskesi maskeleri (N95 FFR’ler) dahil olmak üzere kişisel koruyucu ekipmanlarda (PPE) tehlikeli yoksunluklar yarattı. Kurumumuzdaki N95 FFR’lerin stokunu genişletmek amacıyla, kullanılan N95
FFR’lere ultraviyole antiseptik ışınlama (UVGI) verilmesini içeren bir dekontaminasyon prosedürü geliştirdik. Bu programı destekleyen kanıt temelleri şunları içerir:


1)UVGI’nin koronavirüsler ve diğer insan solunum virüsleri dahil olmak üzere çok çeşitli insan patojenlerini etkin bir şekilde inaktive ettiği gösterilmiştir.
2)UVGI’nin, çeşitli N95 FFR modelleri üzerinde koronavirüsler de dahil olmak üzere insan solunum virüslerini etkisiz hale getirdiği gösterilmiştir.
3) İnsan solunum yolu virüslerini inaktive etmek için ihtiyaç duyulan UVGI seviyeleri, N95 FFR’lerin uyum ve filtrasyon özelliklerini olumsuz yönde etkileyen ışınlama seviyesinin oldukça altındadır.
4)UVGI, uygun önlemler alındığında güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Burada N95 FFR’leri dekontamine etme ve yeniden kullanma prosedürümüzü kısaca açıklıyoruz.
Kullanılmış N95 FFR’ler, 60 mJ/cm2’lik bir pozlama ile UVGI’ya tabi tutulur. SARS-CoV-2 gibi tek sarmallı RNA virüsleri genellikle UVGI 2-5 mJ / cm2 maruziyetle inaktive edilir (1). Böylece, seçtiğimiz UVGI maruziyeti, SARS-CoV-2’yi etkisiz hale getirmek için gereken maruz kalma miktarını en az birkaç kat aşar ve geniş bir güvenlik marjı sağlar. Solunum maskeleri,her iki yanında iki UVGI kulesi (ClorDiSys UVGI Işık Sistemi,
https://www.clordisys.com/products.php bulunan bir odanın her iki tarafına asılı tellerde sabitlenmiştir.

Bu UVGI kuleleri sekiz adet 254 nm ampulle donatılmıştır, ampuller rutin olarak biyogüvenlik kabinlerinde kullanılır ve 12 mJ / dakika’lık bir dozaj için 10 feet mesafede 200 μw / cm2 üretir. İletilen UVGI maruziyet dozunu, istenen maruz kalmanın sağlandığını doğrulamak için odanın dışından başlatılabilen ve izlenebilen bir UVGI ölçer ile izliyoruz. UVGI gözlere ve cilde zarar verebileceğinden, bu UVGI çalışanının güvenliğini korur.

Respiratörlerin maskeye oturma yerleri etkilenene kadar N95 FFR’leri birkaç kez dekontamine etmeyi ve tekrar kullanmayı planlıyoruz (2-4). Dekontaminasyon programını başlatmadan önce duvarlar ve tavan, grubumuzun daha evvelden deneyimlediği bir UV yansıtıcı kaplama https://lumacept.com ile kaplandı (5). Programımız
başlangıçta acil servis ve COVID-19 koğuşumuz gibi yüksek N95 FFR kullanımı olan birimleri içeriyordu, ancak mobil servislere de hızla yayılmayı planlıyoruz.

UV donanımlı biyogüvenlik veya sterilizasyon dolapları veya diğer UV dezenfeksiyon sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli UV ışık kaynaklarının benzer şekilde kullanılabileceğine ve bu yöntemin prosedür maskeleri vb diğer kritik öğelere de uygulanabileceğine inanıyoruz. Aşağıda açıklanan yöntem çoklu testlerin, bilimsel literatürün gözden geçirilmesinin ve mevcut kurumsal uygulamanın dahil edilmesinin bir sonucudur.

UVGI Odası Kurulumu :

Figür 1 : Kuşbakışı oda kurulumu. N95 FFR’lerin asılı olduğu çizgiler 13 feet (3.9 metre) uzunlukta ve her çizgide 30 respiratör var. UV fenerleri çizgilerin merkezden 4 feet (1,2 metre)  uzaklıkta ve iki UV feneri birbirinden 8 feet (2,4 metre) uzaklıkta. 

UV Torch : UV Feneri

Roller
Sağlık Uzmanı(SU)
 • Sağlık Uzmanı yeni N95 FFR’yi güvenli Omnicell depolama alanından veya başka bir depolama alanından alır
 • Kalıcı bir işaretleyici kullanarak, SU ad ve soyadının ilk harflerini, departman / ünite konumu* ve ilk kullanım tarihi* dahil respiratörün üzerine gerekli bilgileri yazar. (Bu, doğru respiratörün doğru SU’ye ve doğru yere iade edilmesini sağlar; Kullanım süresini ve dekontaminasyon döngülerinin sayısını izlemek için ilk kullanım tarihi istenir)
 • SU, her defasında N95 FFR yi, respiratörün bütünlüğünü ve uygun oturmasını kontrol ederek takar
 • SU, N95 FFR’yi her prosedür sonrası esnetilmiş kullanım yönergelerini izleyerek kullanır(https://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/COVIDExtended-Use-Reuse-of-PPE-and-N95.pdf?date03212020)  Genişletilmiş Kullanım-Kullanım-Yeniden Kullanımı)​  
Takım çıkarma üzerine:
 • Uygun takım çıkarma yönergelerini izleyerek N95 FFR’yi çıkarın
 • Kullanılmış N95 FFR’yi, kahverengi torbanın doğru etiketlendiğinden emin olarak kahverengi kağıt torbaya yerleştirin, Etiket bilgileri:​ SU tam adı ve Departman /​         

Birim dönüş yeri

 • İçinde kullanılmış solunum maskeleri olan kahverengi torbayı göndermeye hazır olduğunda SU torbayı dekontaminasyon için, “kirli” bırakma yeri olarak belirtilen departmana/üniteye getirir. Bu, departman/ünite “temiz” konumundan ayrıdır.
Kurum İçi Personele Özel
 • Personel kurye, Sadece eldiven takarak, kullanılmış tüm maskeleri (kahverengi torbalarda) bir arabada veya kutuda toplar.
 • Personel kuryesi sepetleri / torbaları Dekontaminasyon Ünitesine götürür. Bu işlem için sadece eldiven giyilmesi gerekir.
 • Personel kuryesi, departman/ünitenin (kullanılmış respiratörleri içeren) kahverengi torba stoğunu Dekontaminasyon Ünitesinin Kirli Depolama alanına götürür. Personel kurye, belirli bir ünite için belirlenmiş rafa toplu veya bireysel çantaları yerleştirir.
 • Kurye eldiveni çıkarır ve el hijyenini yapar
 • Personel kurye talep edilen bilgileri açılan günlük sayfasına kaydeder (bırakan bireyin adı, iletişim numarası, departman / ünitenin konumu, teslim için iletişim kurulacak kişinin adı, teslim iletişim numarası)
Dekontaminasyon İşleminin Tamamlanması Üzerine:
Kurum İçi Personele Özel
 • Dekontaminasyon ünitesi, departman/ünitenin dekontamine olmuş solunum cihazlarının alınmaya hazır olduğunu bildirmek için kayıt sayfasında bulunan irtibat kişisini arar.
 • Personel kuryesi eldiven takar ve Dekontaminasyon Ünitesinin belirlenmiş temiz toplama alanından dekontamine olmuş solunum maskelerini alır.
 • Dekontamine respiratörler, SU’larını ve iade yerini gösteren yeni, temiz beyaz torbalardadır. Temiz beyaz torbaya, yeni “kirli” atma kahverengi torbası olarak hizmet etmek için yeni bir kahverengi torba da konulmuştur.
 • Personel kurye isim ve teslim zamanını kayıt sayfasına kaydeder
 • Beyaz torbalar departman/ünitenin belirlediği temiz toplama yerine iade edilir.
 • SU, dekontaminasyon işlemi sonrasında UVGI sorumlusu tarafından, belirli bir maskenin dekontaminasyondan kaç kez geçtiğini izlemek için bir çetele işareti eklendiğini fark edecektir.
Ayaktan Klinik ve Acil Bakım Kliniği Çalışanlarına Özgü
 • Dekontamine edilmiş solunum cihazları içeren temiz beyaz torbalar, kurye ile her alanın belirlenmiş “temiz” teslim yerine iade edilir. Beyaz torbalar (dekontaminasyon personeli tarafından) her SU’nin adı ve alanın lokasyonu ile etiketlenmiştir. Yeni “kirli” atma kahverengi torbası olarak hizmet etmek için temiz beyaz torbaya yeni bir kahverengi çanta eklidir.
 • SU, dekontaminasyon işlemi sonrasında UVGI sorumlusu tarafından, belirli bir maskenin dekontaminasyondan kaç kez geçtiğini izlemek için bir çetele işareti eklendiğini fark edecektir.
 • Klinik veya ICC bölgesine teslimler, bölgeye özgü bir zamanda yapılır.

Kurum içi dolaşan personele özgü bir not: ​  birden fazla ünite arasında dolaşan​ SU’ları için; SU beyaz çantalarının dekontamine torbalarla, bu konuma geri gönderilmesi için, ünitelerini/departmanlarını güncel çalıştıkları yer olarak belirleyebilir, veya ünite/departman konumu “dolaşan” olarak belirleyebilir. Konumlarını “dolaşan” olarak belirleyen SU için; dekontamine maskeli beyaz torbaların, Dekontaminasyon Ünitesinde dolaşan personel için belirlenmiş temiz depolama yerinden kişisel olarak teslim alınması gerekir.

UVGI Sorumlusu
 • Kirli malzeme dolabındaki kullanılmış respiratörlerin kurye ile alındığını belgeleyin. Çanta bırakma kayıtlarının tamamlandığından emin olun. Kayıt sayfasındaki döngünün başlangıç zamanını not edin.
 • Temas önlemleri için PPE’yi (önlük, eldiven, prosedür maskesi) takın.
 • Kahverengi arabayı kirli çamaşır dolabına itin ve içinde kullanılmış respiratörleri içeren kahverengi torbalar olan çantayı alın.
 • Konumlarına göre gruplandırılmış kullanılmış respiratörlerin bulunduğu arabayı ve UVGI odasına transfer edin.
 • Her seferinde bir kahverengi torba açın ve her seferinde bir tane olmak üzere respiratörleri alın. Adı, yeri ve tarihin gaz maskesi üzerinde olduğunu doğrulayın.
 • Respiratörün yapısal bütünlüğü koruyarak, dış yüzeyini mümkün olduğunca teşhir edecek şekilde “çiçek açar gibi” açığa çıkarın. Tersyüz etmeyin​ .​
 • Varsa burun ve çene panelleri arasındaki elastik bantlara yavaşça pozisyon verin.
 • Respiratörü, bir ucundan tutturma alanını olabildiğince minimize​ ederek​           mandal ile asın.
 • Respiratörleri kahverengi torba boşalana kadar birer birer asmaya devam edin. Re-prosesin herhangi bir aşaması sırasında respiratörlerin birbirine temas etmediğinden emin olun.
 • Boş kahverengi torbayı dikkatlice ikiye katlayın, ardından çöp kutusuna atın ve araba boşalana kadar bir sonraki kahverengi torbayla devam edin.
 • Boş kutu ve arabayı Oxivir® 1 mendillerle iyice silin.
 • İki ClorDiSys Feneri ve UVGI sensörünün fişe takıldığından ve sarı konum kutularına yerleştirildiğinden emin olun. Fenerler ile askıdaki respiratörler arasındaki görüş hattını hiçbir nesnenin engellemediğini doğrulayın.
 • Kapı eşiğinde doff giysisi ve eldivenler.
 • İçerideki tüm ışıkları kapatın, odadan çıkın ve kapıyı kapatın.
 • Odadan çıkar çıkmaz el hijyeni uygulayın (elleri iyice yıkayın). Prosedür maskesini çıkarın.
 • Uzaktan kumandada START (Başlat) düğmesine basın ve UVGI ölçer kutusunda “Logging (Kayda Başla)” düğmesine basın. Her iki UVGI Feneri de oda içinde ~ 60 saniye boyunca giderek artan bir hızla bip sesi çıkarmaya başlayacaktır.
 • UVGI makinesi ~ 5 dakika döngü süresinde çalışırken, katlanmış yeni kahverengi torbalar, yeni beyaz torbaların içine yerleştirilir. UV Fener(Torch) işlemi sırasında metalik bir koku normaldir.
 • Kontrol Panelinde Dozu İzleyin. UV dozajı en az 60 mJ/cm2’ye ulaştığında (başlangıçtan-durmaya ~ 5-6 dakika ) uzaktan kumandada STOP ve (stop logging)”Kaydı Durdur” a basın. Proses kayıt kağıdına geçen süreyi ve toplam dozu not edin. Not:​ Uzun süreli UVGI maruziyeti elastik kayışları bozabilir.​   
 • Sadece eldiven giyin ve UVGI odasına girin.
 • Respiratörleri her defasında bir kişininkini alacak şekilde sıradan toplayın.

Dekontaminasyon döngüsünü kaydetmek için respiratör tabanını işaretleyin.

 • Maskeleri, dışında sahibini ve dönüş yerini gösteren yeni bir beyaz torbaya koyun. Beyaz torbayı zımbalayarak kapatın.
 • Tüm maskeler toplanana kadar, kullanılmış maskeleri sahibine ve yere göre etiketlenmiş beyaz torbalarda toplamaya devam edin.
 • Zımbalanmış beyaz torbalardaki re-prosese tabi tutulmuş respiratörleri, UVGI koridordarındaki kurye temiz toplama yerine aktarın.
 • Temiz arabayı masaya iade edin ve teslim alma yerindeki kurye/kontak/sorumluyu respiratörlerin konumlarına teslim edilmek için hazır olduğundan haberdar edin. • Proses bitiş zamanını, işlenen respiratör sayısını ve diğer notları proses kayıt kağıdında belirtildiği şekilde kaydedin.
 • Re-prosese hazır maskelerin teslim edilip edilmediğini kontrol edin.
Süreç Fotoğrafları 

Figür 2 : Gerekli maske işaretleri. Sol: SU Soy ismi, departmanı, Sağ İlk kullanım tarihi, Alt orta: Dekontaminasyon döngüsü işaretleri. Bunları UVGI personeli ekler. 

1

Figür 3: Kirli odasında rafa kullanılmış respiratör içeren kahverengi çantalar alınır.

2

Figür 4: El hijyeni uygulanır. 

3

Figur 5: Respiratör bırakma kaydı yapılır, dekontaminasyondan sonra gelip alacak personelin iletişimi not edilir. 

4

Figür 6: Kullanılmış respiratörleri içeren kahverengi çantalar, hazırlanmış YVGI sorumlusu tarafından UVGI odasına götürülmek üzere kirli odasından arabayla alınır. 

5

Figür 7: Dekontamine edilmiş respiratörleri dağıtmak için kullanılacak temiz beyaz çantalara, maske sahiplerinin isimleri yazılarak hazırlanır. 

6

Figür 8: Maskeler asıldıktan sonra taşıyıcı araba Oxivir® 1 mendil ile silinerek temizlenir. Doff kıyafetleri eşikte çıkarılır ve çıkılır. El hijyeni uygulanır. 

7

Figür 9: UVGI yayı önüne engel konmaz. UVGI ışığı ve respiratör arasında engel olmaz

8

Figür 10: Odanın ışıkları söndürülür ve odadan çıkılır. 

9

Figür 11: Döngüler uzaktan başlatılır. Süre dokunmatik ekranda kaydedilir.

10

Figür 12: Dekontaminasyon döngüsü devam ederken, temiz respiratörlerin konayacağı beyaz temiz torbalara, sonraki dekontaminasyon döngüsünde kullanılacak kullanılmamış kahverengi torbalar yerleştirilir. Her kahverengi torba, beyaz torbadaki gibi ilgili kişinin soy ismi ve departmanıyla etiketlenir.

11

Figür 13: Dekontaminasyon süreci , dozaj 60 mJ/cm2 ‘den az olmayana kadar sürdürülür. 

12

Figür 14 : Minimum dozaj olan 60 mJ/cm2 görüldükten sonra, ışınlama süreci uzaktan durdurulur.

8

Figür 15: Eldiven ve prosedür maskesiyle odaya girilir.

14

Figür 16 : UVGI döngülerinin sayısını belirtmek için maskelere işaret eklenir. 

15

Figür 17: Maske sahiplerinin isimlerine göre her maske tek tek ve dikkatli bir şekilde torbalara yerleştirilir

16

Figür 18: Temiz maskelerin olduğu beyaz torbalar zımbalanır. 

18

Figür 19: Dekontaminasyondan sonra gelip alacak personel aranır ve hazır olduğu bilgisi verilir.

İçindekiler:

Giriş, Gerekçe ve Yöntem
UVGI Odası Kurulumu
Roller, Sağlık Uzmanı(SU)
Takım çıkarma üzerine
Kurum İçi Personele Özel
Mobil Klinik ve Acil Bakım Kliniği Çalışanlarına Özgü
Dekontaminasyon İşleminin Tamamlanması Üzerine
Kurum İçi Personele Özel
Ayaktan Klinik ve Acil Bakım Kliniği Çalışanlarına Özgü
UVGI Sorumlusu
Ekler, Süreç Fotoğrafları

Çeviren: Sua Soysal
Hazırlayan: Elçin Ekşi

Kaynak: bilimma.com

Meslek hayatım boyunca edindiğim bilgileri elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım, bunun yanında güncel gelişmeler, Online eğitimler ve Pratik bilgileri vermeye devam edeceğim.
Cem BARUT

Bir Cevap Yazın