3 Adımda Eğitim İhtiyaç Analizi

3 Adımda Eğitim İhtiyaç Analizi

Rekabet gücü, bir şirketin pazar payı kazanabilmesi ve bu payı koruyabilmesidir. Sektör ya da büyüklük fark etmeksizin şirketlerin doğru eğitim uygulamalarına sahip olmaları rekabet üstünlüğü sağlamaları için gereklidir.  

Eğitimin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde ilk aşama olan ihtiyaç analizinin doğru yapılması bir sonraki aşamaların da kusursuz işleyebilmesini sağlar.

Bu süreç gerektiği gibi yürütülmezse;
  • Eğitimin içerik amaç ve yöntemleri yanlış olabilir.
  • Eğitim alacak kişiler temel beceri, ön beceri veya öğrenmek için gereken güvene sahip olmadıkları eğitimlere katılacaklar.
  • Şirketin beklediği öğrenme, davranış değişikliği ve mali sonuçları doğurmayabilir.
  • Şirketin stratejilerine uygun olmadıkları için gereksiz para ve zaman harcanabilir.

İhtiyacı belirlerken organizasyonel analiz, görev analizi ve kişi analizi olarak 3 Adımda Eğitim İhtiyaç Analizi inceleyebiliriz.

Organizasyonel Analiz ( Bağlam Nedir? )

Eğitimlerin iş stratejilerine uygunluğunu, eğitim için ne kadar kaynak ayrıldığını ve eğitim aktivetileri için yöneticilerin desteğini içerir. Eğitim kaynakları içerisinde dışarıdan alınabilecek eğitimler  ve iç eğitimler için bir sınıflandırma yapılır. Eğitim için yöneticilerin desteği belirlenmesi eğitim kültürü oluşturulmasına da büyük katkı sağlar. Dolayısıyla eğitime katılacak kişilerin dikkatini yoğunlaştırmalarına da destek olur.

Kişi Analizi (Eğitime Kimin İhtiyacı Var ?)

Performans düşüklüğünün bilgi, beceri ve yetenek eksikliğinden mi yoksa motivasyon veya iş tasarımı problemlerinden mi kaynaklandığını, eğitime kimin ihtiyaç duyduğu ve çalışanların görevlerini tamamlayabilmeleri için eğitimde ağırlık verilmesi gereken önemli görevleri, bilgi beceri ve davranışları belirler. Kişinin özelliklerinin yanında, zamanlama ihtiyaçları, kariyer amaçları da doğrudan etkilidir. Mülakat veya anket yöntemiyle analiz edilebilir.

Görev Analizi (Eğitime Nerede İhtiyacımız Var?)

İş analizlerinden yola çıkılarak (çalışanların görevleri), eğitimde yer alması gereken bilgi beceri ve davranışları içerir. Burada amaç ihtiyaç analizi sonrası oluşturulacak eğitim planındaki genel çerçeveyi de görebilmektir. Görev analizi içerisinde belirlenen yetkinlik setleri ( temel, fonksiyonel ve yönetsel) ile kişi analizi sonuçlarının karşılaştırılması eğitim konularını belirginleştirir.

3 analizi de gerçekleştirebilmek için uygun olabilecek yöntemler; gözlem, anket, mülakat, odak grup görüşmeleri, konularında uzman kişilerle görüşme ve online teknolojilerden yararlanılabilir. Her bir analiz insan kaynaklarının farklı fonksiyonlarında ( işe alım, performans değerlendirme, çalışan memnuniyeti / mutluluğu …) ele alınmasına rağmen eğitim konusunda göz ardı edilebilmektedir. Yapılan analizler aynı olsa da kullanım amaçları değişeceğinden yeniden gözden geçirmek gerekmektedir.

Yazan: Zehra Bulut

Meslek hayatım boyunca edindiğim bilgileri elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım, bunun yanında güncel gelişmeler, Online eğitimler ve Pratik bilgileri vermeye devam edeceğim.
Cem BARUT

1 thoughts on “3 Adımda Eğitim İhtiyaç Analizi”

Bir Cevap Yazın